Централната избирателна комисия (ЦИК) назначи първите общинските избирателни комисии (ОИК) за местния вот на 29 октомври на свое заседание днес. 
Общо назначените ОИК са 12. Те са в общините Костинброд, Севлиево, Трявна, Ямбол, Баня, Лясковец, Павел баня, Якимово, Стамболово, Опан, Бобов дол, Стамболово.
Според Изборния кодекс ЦИК назначава ОИК не по-късно от 50 дни преди изборния ден. В случая това е до 8 септември включително. До 28 август при кмета на съответната община трябва да се проведат консултации за съставянето на ОИК. В същия срок, когато е постигнато съгласие между участниците в консултациите, кметът на общината представя на ЦИК писмено предложение за състава на ОИК.  Ако не е постигнато съгласие, кметът на общината изпраща до ЦИК направените предложения за членове на ОИК.
Областният управител прави предложение до ЦИК на база предложенията от проведените консултации при кмета на общината, ако той не е направил предложение до ЦИК за състав на ОИК. Това се случва до 6 септември, съгласно хронограмата на ЦИК за вота през октомври.