Над 2,5 млн. лева са заделените в проектобюджета на Община Дупница средства за социални дейности и услуги за 2023 година. Това обяви кметът на общината Методи Чимев на общественото обсъждане на проекта, съобщиха от общинския пресцентър. 
По данни на общината прдвидените средства я извеждат отново на едно от първите места в страната по отношение на социалната политика. 1966 са потребителите в различните услуги, които се предоставят в сферата на територията на града и селата, включително и чрез външно финансиране по проекти. Общият брой на ангажираните лица, които се грижат за осигуряването на тези услуги и дейности, е 706 души, допълват от пресцентъра.
2,1 млн. лева са предвидените средства за здравеопазване. Те са за издръжка на детските ясли, медицинския персонал и са от делегирания бюджет на Община Дупница.
Финансовата рамка на бюджета за 2023 година е над 51 млн. лева, като има увеличение от близо 7,8 млн. лева в сравнение с предходната година.
Близо 500 000 лв. от тазгодишня бюджет са заделени за субсидии на спортните клубове в града и селата, както и за стопанисване и поддръжка на спортните обекти. 1,58 млн. лв. са предвидени за селата - издръжка, текущи ремонти, рехабилитация на улици, улично осветление.
200 000 лв. са заделените средства за култура, като в тях не попадат средствата за читалищата. В сектор "Образование" сумата е в размер на над 26 млн. лева. 
Основните цели в бюджета за 2023 г. са да се запази и осигури добро ниво на предоставяните услуги от общината, поддържане на образователната, социална и културна инфраструктура, обновяване на техническата и инженерна инфраструктура в града и малките населени места, казаха за БТА от общинския пресцентър.