Вековните дървета в землищата на селата Кошов и Щръклево, община Иваново, както и тези в град Русе са в много добро биологично състояние. Това показват резултатите от извършените три планови проверки, каза за БТА директорът на Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) в Русе Цонка Христова. 
По дърветата не са констатирани заболявания. 
Летният дъб в село Кошов е на възраст около 250 години, а обиколката на ствола му е 6,5 метра. Косматият дъб в село Щръклево е на 165 години. Най-лесно достъпните вековни дървета - два конски кестена и летен дъб, растат в двора на църквата "Света троица" в центъра на Русе. Всички дървета са обозначени с табели, като отговорност за тяхното поддържане носят собствениците, в чийто имот се намират, обясни Христова. 
Експертите на екоинспекцията упражняват контрол върху защитените обекти, като измерват обиколката на стъблото, оценяват състоянието на кората, клоните, отчитат наличието на хралупи. 
На територията на РИОСВ-Русе, която обхваща областите Русе, Разград и Силистра, са съхранени 77 вековни дървета. Най-старите сред тях са пет зимни дъба на възраст над 800 години, които се намират в землището на Исперих. Най-многобройни са летните дъбове - 32. Наличието им е доказателство за това, че в миналото тези територии са били покрити с обширни широколистни дъбови гори. Сред защитените дървета се срещат видовете зимен дъб, благун, полски бряст и бяла черница.
Вековните дървета представляват туристически обекти. Те са важна част не само от природното, но и от културно-историческото ни наследство, което трябва да бъде съхранено, смята Христова.