Община Панагюрище стартира процедурата за набиране на кандидати за поименната студентска стипендия "Проф. Марин Дринов" за учебната 2023/2024 година. Това съобщават от администрацията на официалния сайт на Общината.
Учредената от Община Панагюрище и "Асарел-Медет" АД стипендия на името на проф. Марин Дринов е за студенти от община Панагюрище, които се обучават във висше учебно заведение в чужбина. Тя се отпуска ежегодно – за периода на учебната година, като размерът и е 2000 евро.
За стипендията могат да кандидатстват студенти, родени и живеещи в община Панагюрище; студенти от всички специалности, които се обучават в редовна форма във висше учебно заведение в чужбина, както за бакалавърска, така и за магистърска степен; студенти, които са завършили предходната учебна година с успех не по-нисък от много добър 5.00; студенти, които не са получавали стипендията за две последователни учебни години.
Кандидатът с най-висок успех е с предимство пред останалите при равни други условия, уточняват от общината.
Предимство по приоритети при равни други условия ползват кандидати с изявени постижения в областта на образованието и изкуството, удостоверени с грамоти, дипломи, сертификати; пълни сираци или кандидати, останали с един родител или с родител-пенсионер по болест и студенти с по-нисък доход на домакинството.
Крайният срок за подаване на молбите  е  20 септември 2023 година.
Връчването на стипендията става на тържествена церемония, организирана от кмета на община Панагюрище на 20 октомври - рождения ден на проф. Марин Дринов.