Незаконно заустване в дъждовния колектор на заведения от новата пристанищна зона е причината за замърсяването на Централния плаж във Варна през последните години, каза днес в Националния пресклуб на БТА във Варна директорът на Регионалната инспекция по околна среда и води (РИОСВ) в крайморския град Ерджан Себайтин. Той бе гост на форум за представяне на обобщени данни за съвременно състояние на околната среда в Черно море и пред българския бряг - част от подготвения доклад за оценка на състоянието на морската околна среда по рамковата директива за водите.
„Направихме сериозна проверка заедно с общината и ВиК, която установи по категоричен начин, че заведенията са зауствали незаконно в дъждовния колектор“, посочи той. Директорът на РИОСВ-Варна уточни, че са дадени предписания, предприети са действия и това заустване е прекратено. Всичко е включено към битовата канализация. Никой няма право да се включва в дъждовна канализация и това е било така в продължение на няколко години, каза още той.
Себайтин изрази надежда в бъдеще този проблем вече да го няма. Според него тепърва ще се разбере кой е отговорен за незаконното заустване и общината е институцията, която може да вземе мерки.
Той припомни, че години наред през лятото в зоната за къпане на Централния плаж е имало натрупвания на кърпички, като по думите му сигналите са от 2019 година.