Нова възможност за подкрепа на млади учени с финансиране от Швейцария започна на 21 август по програмата "PROMYS". Безвъзмездните средства ще подпомогнат изследователи на високо ниво да създадат свой научноизследователски екип в България, съобщи пресцентърът на Министерството на образованието и науката (МОН).
С проекти могат да кандидатстват учили или работили в Швейцария докторанти или постдокторанти, които искат да продължат научната си кариера в нашата страна.
Благодарение на подкрепата младите изследователи ще имат възможност да се установят в българските научни организации и висши училища. Програмата "PROMYS" е част от споразумение между правителството на Република България и Федералния съвет на Конфедерация Швейцария. 
От МОН допълват, че на 21 август започна подаването на проектни предложения за швейцарската подкрепа за насърчаване на млади учени (PROMYS), част от трите компонента в тематичната област "Научни изследвания и иновации" от Рамковото споразумение между правителството на Република България и Федералния съвет на Конфедерация Швейцария относно изпълнението на Втория швейцарски принос към избрани държави членки на Европейския съюз.
Безвъзмездните средства ще подпомогнат млади независими изследователи на високо ниво, които да създадат свой научноизследователски екип в България. Очаква се представянето на университетите и научните организации да бъде подобрено, тъй като младите изследователи ще имат възможност да се установят в българските институции благодарение на подкрепата от инициативата PROMYS. Това ще спомогне за привличането и насърчаването на ново и по-младо поколение, което да се занимава с научни изследвания.
Компонентът "PROMYS" е насочен към млади изследователи, които са учили или работили в Швейцария в продължение на поне една година като докторанти или постдокторанти и биха искали да продължат научната си кариера в България. Заявленията за безвъзмездни средства трябва да бъдат подадени от един кандидат и трябва да бъдат подкрепени от приемащата институция в България. Приемащи институции могат да бъдат всяко висше училище или научна организация, които юридически и географски се намират в България и имат акредитация от НАОА за обучаване на докторанти, като също така имат доказан опит в международни изследвания на високо ниво. Приемащата институция трябва да осигури писмо за подкрепа на кандидатстващия, както и подходящи условия младият учен самостоятелно да ръководи изследванията си и да управлява финансирането им до края на проекта.
Три ще са максималният брой проекти, които ще бъдат финансирани през настоящата конкурсна сесия. Всеки проект трябва да е с продължителност от 60 месеца, като трябва да започне в периода 1 юни - 1 октомври 2024 г. Максималната сума за всеки от проектите е 625 000 швейцарски франка.
Крайният срок за подаване на проектни предложения е 30 ноември 2023 г.