До дни в Областна администрация – Русе ще започне приемът на документи за изплащане на парично обезщетение за имотите, отчуждени за изграждане на автомагистралата „Русе – Велико Търново“, това заяви областният управител Данаил Ковачев при среща с кмета на Община Ценово д-р Петър Петров. Финансирането на процедурата по отчуждаване на имотите и частите от имотите – частна собственост се осигурява от Агенция „Пътна инфраструктура“. Документите ще могат да се подават в Центъра за административно обслужване на институцията, намиращ се на пл. „Свобода“ 6 или по пощата чрез лицензиран пощенски оператор. След това комисия от експерти на Областната управа ще разглежда подадените искания, като ще се извършва пълна оценка на приложените документи. При доказан правен интерес и наличие на всички необходими документи ще се премине към изплащане на сумите, определени в Решение № 434 от 2023 г. на Министерски съвет. Парите ще бъдат превеждани по банков път.

Скоро на уебсайта на Областната администрация ще бъде обявен и необходимия комплект от документи.

По време на срещата, в която участва и заместник областният управител на Русе Георги Георгиев, стана ясно, че по данни на Министерството на регионалното развитие и благоустройството строежът на магистралата би трябвало да започне през октомври или ноември тази година. Припомняме, че магистралата е разделена на три лота. Обществената поръчка за първите два лота, които обхващат участъка от Русе до Бяла и обхода на Бяла с обща дължина от 76 км бе стартирана още през 2020 г., но изпълнители бяха избрани едва през 2022 г. Тази година се очаква да стартира и обществена поръчка за строителството на последния трети лот от магистралата – между Бяла и Велико Търново, който е с приблизителна дължина от 57 километра.

Припомняме, че с Решение № 660 на Министерския съвет от 2022 г. Обект „Автомагистрала „Русе – Велико Търново“ е обявен за национален по смисъла на § 1 от Допълнителните разпоредби на ЗДС и за обект с национално значение по смисъла на § 5, т. 62 от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията.