Екипът на Областния информационен център (ОИЦ) в Стара Загора проведе информационна среща с представители на читалищни дейци и неправителствени организации по повод новия интегриран подход, който ще се изпълнява в страната ни за периода 2021 - 2027 г. Това съобщиха за БТА от ОИЦ - Стара Загора. По време на форума управителят на ОИЦ Радка Тилева е представила пред участниците в срещата Единните указания за кандидатстване с концепции за интегрирани териториални инвестиции (ИТИ) под формата на презентация.
По време на срещата са дискутирани възможностите за кандидатстване, както и въпроси, свързани с това дали има ограничение в броя на партньорите в една бъдеща концепция и има ли ограничение в броя концепции, които един кандидат може да подаде за одобрение. Част от участниците в дискусията са изразили желание и готовност да участват в бъдещи партньорства и да кандидатстват по процедурата в срок до 27 септември 2023 г.
Всички са подкрепили идеята, че подходът предоставя възможности за развитие на потенциала на всяка територия.
БТА припомня, че eкипът на ОИЦ - Стара Загора провежда анкета за познаваемостта на новия подход за Интегрирани териториални инвестиции. "Целта на анкетата е да се допитаме до заинтересованите страни по този изцяло нов за България подход, какъвто е ИТИ. Да се запознаем дали хората вече го познават и до каква степен", каза Надежда Живкова, експерт "Логистика и информация" в ОИЦ. 
Живкова допълни още, че в този нов подход се дава възможност за създаване на комбинирани концепции, в които да се включат дейности от различни сфери. Например здравеопазване, пътна инфраструктура, социална инфраструктура. Това ще даде възможност за създаване на евентуални бъдещи партньорства. "И в тази връзка ще бъдат провеждани информационни срещи. По време на тях ще бъдат представени самият подход и указания, както и заинтересованите страни да се обединят в партньорства и да бъде реализиран общ проект", каза още експертът от ОИЦ. И посочи, че вече е била проведена първата подобна среща, в която участие са взели представители на културни институции и местната администрация. Целта е да бъде стимулирано партньорството, защото именно то е водещо в целия интегриран подход.
В анкетата хората могат да разкажат, ако вече имат проектна идея за интегрирана териториална инвестиция. "Това ще ни даде възможност да обобщим в кои направления има най-голям интерес", каза още тя. В допитването могат да се включат представители на читалища, неправителствени организации, обучителни организации, общинската и държавната администрация, училища, университети, културни институции, спортни клубове, туристически организации, физически и юридически лица, както и еднолични търговци.