Забранява се извършването на селскостопански и лесотехнически дейности в област Хасково от 23 до 27 август, тъй като се потвърждава екстремално високия индекс за пожароопасност за цялата територия на областта. Това се посочва в заповед на областния управител Гинка Райчева, съобщиха от пресцентъра на държавната управа. Така на практика се удължава срокът на предишната заповед на Райчева, която бе постановена на 20 август. 
Да не се извършват стопански дейности в горските и селскостопанските площи на цялата територия на област Хасково, като особено недопустими да се считат дейностите за почистване на стърнища, пасища, ливади и горски територии, гласи нареждането.
Директорите на Регионална дирекция "Пожара безопасност и защита на населението" и Областна дирекция МВР, кметовете на общини, кметовете и кметските наместници на населени места да запазят повишената си готовност за своевременно реагиране при възникване на големи пожари на територията на областта, както и да продължат изпълнението на превантивни мерки за недопускане на такива, пише още в заповедта.
Контролът за изпълнението й се възлага на директора на ОД на МВР - Хасково, на кметовете на общини, на кметовете и кметските наместници на населените места от област Хасково.
БТА припомня, че няколко дни в Сакар горя голям пожар. Вчера огънят беше потушен.