Проект на Община Добричка е одобрен за финансиране от Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ). Финансирането е в размер на 30 000 лева, съобщават от пресцентъра на Община Добричка. Проектът „Създаване на мобилна група от преподаватели като иновативна форма на обучение в община Добричка“ е с продължителност 12 месеца и ще се реализира в 12 детски градини в община Добричка. 
Целевите групи обхващат 230 деца, техните родители, както и педагогически специалисти и непедагогически персонал в системата на предучилищното образование, се посочва още в съобщението.
Ангажираните с реализацията на иновативния проект ще работят за утвърждаването на устойчив процес на образователната интеграция на деца от етническите малцинства и етнокултурните общности, за оптимизиране на ефективността при взаимодействието на образователните институции и семействата.
Проектът „Създаване на мобилна група от преподаватели като иновативна форма на обучение в община Добричка“ е класиран на второ място сред 36 кандидатстващи по Приоритет 2 за реализиране на форми за развитие на интеркултурна компетентност на всички субекти в системата на предучилищното и училищно образование за позитивно образователно и интеркултурно взаимодействие.
В рамките на проекта ще бъде архивирана и систематизирана и информация за културното наследство и етнокултурното многообразие, която ще бъде съхранена в илюстрован сборник „Огърлица от шарени мъниста“, посочват още от пресцентъра.