В Плевен започва процедура по сформиране на Комитет за подбор на проектни идеи. Той ще трябва да приоритизира проектите, изготвени от общинската администрация, с които ще се търси финансиране по Програма "Развитие на регионите" (2021 - 2027). Това съобщи заместник-кметът в направление "Проекти и хуманитарни дейности" Стефан Милев.
По тази програма ще се предостави най-голям бюджет на общините за финансиране на техните инфраструктурни проекти, добави той.
Комитетът, който трябва да бъде 12-членен, ще гарантира участието на гражданското общество при изпълнение на Приоритет 1 "Интегрирано градско развитие" по Програмата за развитие на регионите (ПРР). В него трябва да има представители на неправителствения сектор, на частния бизнес, браншовите камари на архитектите, на инженерите в инвестиционното проектиране, на строителите, представители на академичните среди и други. 
Ролята на този комитет ще е да посочи проектите, които общината трябва приоритетно да изпълни, да оценят качеството и приложимостта на готовите ни вече проекти, обясни Милев. 
Той изрази опасения, че вероятно трудно ще бъде създаден такъв комитет, тъй като гражданското общество все още не е достатъчно активно в подобни административни процеси. Когато говорим за европейско финансиране, това е задължително изискване и такива комитети трябва да бъдат сформирани, подчерта заместник-кметът. 
В следващите дни ще бъде разпространена информация в публичното пространство за това кой и как може да кандидатства за участие в този комитет. Обмисля се и среща между общинското ръководство и представители на структурите, които трябва да участват в комитета.
Краен срок за сформиране на комитета няма, но тъй като информацията е, че програмата ще бъде отворена през октомври, то трябва да сме извървяли целия път по приоритизиране на проекти, за да можем още в първите дни да подадем своите проектни фишове, каза Милев. Той уточни, че Плевен и Видин са в един клъстер и парите, определени по Приоритетна ос 1 "Интегрирано градско развитие", ще бъдат общи и която община има по-голяма проектна готовност, ще бъде финансирана с по-голям дял от планираните близо 170 - 200 млн. лв. 
Пътят е дълъг, но за сметка на това имаме малко време и трябва да се мобилизира цялото гражданско общество, за да можем да подготвим най-добрите проекти и да вземем по-голямата част от средствата, категоричен е Милев.
Пълната информация за участие в Комитета и как да се кандидатства вече е достъпна на официалния сайт на Община Певен.
Интересна и полезна информация за политиките на сближаване на ЕС може да намерите в специалната страница на БТА "Европа в България: Общо бъдеще".