Предстои да започне изпълнението на проекта за реконструкция на уличната мрежа в град Павел баня, съобщи в официалната си фейсбук страница кметът Иса Бесоолу. Това става ясно след последното решение за съгласуване на проведена обществена поръчка, публикувано в Информационната система за управление и наблюдение на средствата  от Европейския съюз в България (ИСУН).  
Проектът включва благоустрояване на улица „Трети март“ от Автогара до площад “Боровете”, улица „Пролет“, улица „Васил Левски“ от площада до пресичането ѝ с ул. “Цанко Комитата”. Цикълът на ремонт на улиците в града ще приключи с нови бордюри, тротоари и асфалтиране на улиците “Васил Левски” и “Пролет”, посочва кметът. Той подчертава, че се работи интензивно, за да се привлекат и средства от Държавен фонд “Земеделие” и от Плана за възстановяване и устойчивост. Екипът на местната администрация е изготвил и внесъл в ИСУН проекти на обща стойност над осем милиона лева. Това са проектни предложения за две читалища, три детски градини, Дом за стари хора и за ремонт на общински път, допълва Иса Бесоолу.