Общинският съветник от Кюстендил Огнян Атанасов ("Партия на зелените") настоява за отмяна на покана, отправена към инвеститори, за изграждане върху общински пасища на соларен парк в с. Радловци, община Кюстендил. Пред журналисти Атанасов заяви, че е изготвил предложение, което е завел в деловодството на общината и с което настоява за прекратяване на процедурата.
В качеството си на общински съветник се допитах до мнението на хората относно отправената покана от Община Кюстендил. Местното население е категорично против - събрани са над 110 подписа на жители, както и 42 от ловно-рибарската дружинка. Подписаха се и животновъди. Всичките са несъгласни с подобно намерение, каза Атанасов. Той посочи, че преди срещата, която организирал, местните не били запознати с инвестиционното намерение.
Според Атанасов местните жители искат да съхранят пасищата си и не са съгласни имотите – публична общинска собственост, да бъдат давани за фотовотоволтаична електроцентрала (ФЕЦ).
Живущите в селото предлагат алтернативен терен за изграждане на ФЕЦ, а именно рекултивираното сметище в селото. По думите му, в противен случай освен, че няма да могат да развиват животновъдство в района, хората имали опасения и от свлачищни процеси в определения за ФЕЦ район. Там се намирало и водохващането на селото.
Става въпрос за 800 дка, а цялото землище на с. Радловци е 11 500 дка, от които много малка част са пасища, посочи Атанасов. 
Поканата на общината към инвеститори за изграждане на соларен парк е публикувана на интернет страницата на община Кюстендил на 11 август. Според обявлението, офертите с детайлно описани всички условия се приемат до 17:00 часа днес - 21 август, в запечатан плик в деловодството на община Кюстендил. Предложенията ще бъдат отворени в 10:00 часа утре - 22 август, в залата на община Кюстендил, в присъствието на  упълномощени представители на участниците.