Общо 15 общински училища са подали проекти за финансиране по програмата на Община Пловдив за изграждане или ремонт на спортни площадки и облагородяване на дворните пространства. Финансирането е на стойност 561 хил. лева, съобщи заместник-кметът по образование Стефан Стоянов. От тях собственият принос на училищата е в размер на 142 хил. лева.
Предвижда се изграждане, ремонт, обезопасяване и сертифициране на спортните площадки, както и облагородяване на дворните пространства, осигуряване на мерки за достъпна архитектурна среда, текущ ремонт на санитарни помещения и премахване на опасни постройки и съоръжения.
Стартирахме тази програма в началото на мандата на кмета Здравко Димитров с цел да подкрепим училищата и да подобрим състоянието на дворните пространства, коментира Стоянов. Той посочи, че за четири години са финансирани проекти в 42 училища от общо 52, като инвестициите са за близо 1.8 млн. лева. Максималният размер на финансирането от страна на Община Пловдив за един проект е в размер на до 80 процента от допустимите разходи, но не повече от 48 000 лева с ДДС.