По-висок размер на дневните командировъчни във валута при дългосрочно командироване на дипломатическите служители в чужбина, предвижда проект на постановление на Министерския съвет за изменение на Наредбата за командировъчните средства при задграничен мандат (НКСЗМ) от 2008 г. Промените са по предложение на Министерството на външните работи (МВнР). Документът е публикуван в Портала за обществени консултации. Крайният срок за обсъждане е 18 септември. 
Новият размер на командировъчните ще влезе в сила от 1 октомври 2023 г., ако постановлението бъде прието от правителството. Финансовите средства за МВнР в размер на 2,4 млн. лв. ще бъдат осигурени от държавния бюджет за 2023 г. На годишна база от ведомството отчитат необходим допълнителен финансов ресурс от 9 728 980 лв.
Предлаганите изменения имат отношение и към средствата за покриване на учебните такси, наеми на жилища, медицинско обслужване и здравно осигуряване и допълнителните командировъчни средства за възникнала заплаха за живота и сигурността на дългосрочно командированите служители. 
Размерът на командировъчните средства се актуализира от Министерския съвет по предложение на министъра на външните работи на всеки две години като се отчита индексът на ООН за цените на дребно (RPI), се посочва в действащата наредба. Но от приемането на Наредбата през 2008 г. досега основният размер на командировъчните средства е актуализиран само за Аржентина през 2017 г. 
За първи път от приемането на Наредбата през 2008 г. се предлага цялостно актуализиране на базисните размери на командировъчните средства. През 2017 г. с изменение на Наредбата е прието ново Приложение № 1 към нея, с което са приети нови базисни размери на дневните командировъчни пари, които, обаче, за по-голямата част от държавите не са довели на практика до увеличаване на базисния размер на командировъчните средства, а единствено до изплащане на 100% от първоначално предвидения им размер през 2008 г., се посочва в доклада към предложението. 
БТА припомня, че в началото на декември 2022 г. служители на МВнР започнаха стачни действия с искане за увеличение на заплатите, индексиране на командировъчните средства при дългосрочно и краткосрочно командироване и прекратяване на практиката за намаляване на основната заплата при дългосрочно командироване. 
Размерът на дневните командировъчните на дипломатите
Според предложението за промени в Наредбата най-малко дневни командировъчни дипломатите ще взимат в Йемен - 96 евро, а най-много - в Швейцария - 149 евро. За сравнение през 2008 г. най-ниските командировъчни са били в размер на 85 евро в Камбоджа, а най-високите са били 132 евро в Швейцария. 
Най-голямо е увеличението на дневните в Ливан – с 32 евро, Република Корея – с 28 евро, Косово – с 27 евро, Алжир и Йордания – с 26 евро. Най-малко пък е увеличението на командировъчните за Бразилия, Иран и Турция – с 8 евро, Великобритания – с 9 евро, Австралия и Узбекистан – с 10 евро.  
Таблица с всички предложения за дневните командировъчни на дипломатическите служители при дългосрочно командироване в чужбина може да бъде видяна тук.