В становище до министъра на образованието и науката проф. Галин Цоков от асоциация "Родители" изразяват "сериозното си притеснение и неодобрение от поредното предложение на синдиката "Образование" за връщане на един модел на образование, който отдавна трябваше да сме оставили в миналото, свързан с наказания и санкции към децата и ограничаване на родителите".
"За съжаление призивите за въвеждане на дисциплинарни наказания и за пресичане на комуникацията между родители и учители, ние оценяваме не просто като контрапродуктивни и абсурдни, но и като чиста форма популизъм, който би лишил децата на България от качественото образование, което заслужават. В момент, в който ние се стремим да осъвременим образователната си система, в момент, в който трябва да започнем все по-активно да говорим за социално-емоционални умения в училище и за активно партньорство между родители и учители, темата за наказания и ограничения забавя този процес и изостря отношенията между различните страни в училищната общност", заявяват от асоциация "Родители".
Те казват, че са съгласни, че агресията в училище е много сериозен проблем, но категорично не вярват, че той би се решил с предложените мерки за дисциплинарни наказания, оценки за дисциплина и прекъсната комуникация родител - учител. "Напротив, базирайки се на дългогодишния си опит и експертиза, асоциация "Родители" твърдо застава зад мнението, че диалогът и активното партниране между учител и родител е само в интерес на детето, че спомага за подобряване на средата за всички ученици. Ако двете страни се подкрепят и общуват регулярно, децата се чувстват добре в училище, усещат се защитени и спокойни. Това на свой ред пък е предпоставка да напредват в обучението си и да развиват своите дарби, знания и умения", се казва в становището.
В него се отбелязва, че асоциация "Родители" е организация, която повече от 20 години работи и се застъпва за темите за качествено образование, за партньорство между семейството и училището, и за изграждане на силна училищна общност. Осъзнаваме, че пред училището стоят сериозни казуси и въпроси за разрешаване и развитие на системни подходи, които са част от училищното развитие и политика. Смятаме, че има сериозна нужда от анализ на ситуацията в момента и ефективността на сегашните мерки, от разработване на нови практики, както и от междусекторно партниране с различни институции, в случаите когато семейството и детето имат нужда от подкрепа. През годините се събра много ценен опит, който би могъл да се изпробва и трайно да даде алтернативи за подкрепа, както и за развиване на система за подкрепа, която да е на разположение на училището и семейството. Надяваме се също така, че ще бъдете категоричен, че мерки за наказания и ограничения не са пътят на качественото и човешко образование, което приобщава всеки в училищната общност. Оставаме на разположение за разговор и силно вярваме, че детето е в центъра на грижа и образование, заявяват в становището си до образователния министър от организацията, отправено от изпълнителния директор на асоциация "Родители" Яна Алексиева.   
Преди дни от синдиката "Образование" към КТ "Подкрепа", с председател д-р Юлиян Петров, публикуваха позиция относно "безмерната и засилваща се агресия в българското общество".
"България днес е обхваната от последствията на моралната разруха от последните десетилетия. Крахът на традиционните ценности руши имунната система на гражданското общество. Налагания с години култ на мутрите и чалга културата разбива традиционните християнски добродетели. Вече десетилетия неограничената и обхваната от порока свобода манифестира в българското общество, медии и училище. И взима своите жертви - нашите деца и пораснали ученици", заявиха от синдиката "Образование".
В своята позиция от училищния синдикат отбелязват, че примерите за насилие над деца и учители са безброй. "За всеки критично мислещ е очевидно, че това се случва пред бездействащите погледи на държавните институции, демонстриращи апатия и малодушие към воинстващите родителски напъни за намеса в управлението на българското образование. Отрицателните последствия от този, поощряван от МОН, РУО и общинските институции, флирт с родителските активи, е повече от очевиден", се коментира в позицията.
В нея се казва, че синдикатът "Образование" отдавна предупреждава за неблагоприятните последствия от тази политика и предлага решения. "Добре известни на обществото са нашите призиви за институционално партниране към българското училище, за ограничаване намесата на родителите в работата на учителите и директорите, за въвеждане на стандарт за поведение на учениците и засилване на дисциплината в училище, включително с въвеждане на оценка, която да я измерва. Последният случай с Дебора, който разтърси българското общество и предизвика масови протести, е еманация на насилието, станало традиционно в българското общество и институции, в които няма никакви санкции за учениците - агресори, и родителите - без родителско призвание. За щастие този случай не завърши фатално, но в много други развръзката е гибелна", се казва в позицията.
От синдиката "Образование" припомнят, че многократно са предлагали и предлагат промени за системата на средното образование. Те са за безусловно спазване на училищния правилник, регламентиран в задължителен договор, който всеки родител подписва с образователната институция; да се ситуират инструменти за училището -  административни и финансови, за ученици и родители, които не спазват Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО), и училищния правилник. Да се въведе оценка за дисциплина на българските ученици; да се забрани нерегламентираната комуникация между родител и учител; да се спре с политическата и административна подкрепа на всички български институции към всеки родител, написал жалба срещу образователна институция, предлагат още от учителския синдикат. И настояват да се инициира обществен дебат, в който да се потърси консенсус за възпитанието на учениците в посока нулева толерантност към ученици, които налагат агресия към ученици, учители, родители и обществени институции.