Община Видин започна приема на заявления за отпускане на финансова помощ за изплащане на семестриалната такса на записани в първи курс студенти във видинския филиал на Русенския университет „Ангел Кънчев”, каза за БТА заместник-кметът по хуманитарни дейности и социална политика Борислава Борисова.
Заявлението и документите към него се подават лично или чрез пълномощник в Центъра за административно обслужване на Община Видин от днес до 17:00 часа на 1 септември. Образецът на заявлението и на декларацията са достъпни и могат да бъдат изтеглени от сайта на Община Видин, уточни Борисова. И допълни, че документите могат да бъдат получени и на хартия от гише „Общо деловодство“.