Насилието по света и у нас е във фокуса на сборника със статии „Структурно насилие и човешко достойнство“. Съставители са Александра Трайкова и Огнян Касабов. Избраните от тях текстове дават своя принос в борбата за равенство и социална справедливост в името на едно по-добро общество, коментират издателите от „Изток запад“.
Книгата събира интердисциплинарни текстове. Появата й е следствие от състоялата се през 2022 г. национална академична конференция на тема „Структурно насилие и човешко достойнство днес“.
Структурното насилие е дефинирано за първи път от норвежкия социолог Йохан Галтунг. То е сред основните фактори, които поддържат и задълбочават вече съществуващите неравенства между хората, допринасяйки за по-нататъшното развитие на редица социални проблеми като бедност, неадекватни образователни, здравни и социални услуги, увеличаване на домашното насилие и др., разказват издателите.
Сред примерите, дадени за структурно насилие, са всички политики, процедури или механизми, изработени недалновидно или дори с преднамерено нехайно отношение към интересите, които би следвало да обслужват.
/ ГН