Фондация „От мечта до реалност“ в сътрудничество с фондация „Център за теб“ от вчера започнаха работа по проект „Пълна кошница със знания“ с деца от уязвими и маргинализирани групи от обществото. Проектът ще се изпълнява в рамките на учебната 2023/24 година и се финансира от двете разградски организации, съобщи учредителят и председател на Фондация „От мечта до реалност“ Айтен Кязимова.
Цел на проекта е ограмотяване и придобиване на базови познания по български език и математика на ученици, изоставащи с общообразователната подготовка в училище. Проектът ще обхване деца от 7 до 12-годишна възраст и ще включва работа и по овладяване на знания за лична хигиена, хигиена на хранене, навици за учене и труд, творчески и спортни дейности.  Дейностите ще се осъществяват веднъж седмично и ще се водят от Айтен Кязимова и Зюхре Адем. 
За края на „Пълна кошница с пари“ двете фондации планират публична изява за повишаване мотивацията на участниците в проекта. 
Фондация „От мечта до реалност“ е учредена през юни тази година и има за обща цел да съдейства на обществото и държавата за осъществяване на образователната, културната и социална политика и подпомагане на уязвими и маргинализирани групи и слоеве на населението, както и насърчаване на инициативността и активността сред подрастващите и младите хора, обясни Кязимова за БТА. 
Фондация „Център за теб“ има дългогодишен опит в работата си с деца и възрастни от целевата група на проекта, а всеки четвъртък и неделя председателите ѝ - семейство Хафизе и Джон от Шотландия, посрещат своите членове.