След провеждането на публичната процедура и съгласно приетите правила за предложения за състав на ЦИК, парламентарно представените партии и коалиции направиха своите номинации за избор на председател, заместник-председатели и секретар на ЦИК, съобщиха от НС.

До 18.00 часа на 18 март 2014 г. в деловодството на Народното събрание са постъпили следните предложения от ПГ на ПП ГЕРБ за председател на ЦИК – Маргарита Златарева; От ПГ на Партия Атака за заместник-председател на ЦИК – Мария Мусорлиева; От ПГ на ДПС за секретар на ЦИК – Севинч Солакова; От ПГ на Коалиция за България за председател на ЦИК – Ивилина Алексиева.

Народното събрание ще избере председател, заместник-председатели и секретар на Централната избирателна комисия на 20 март 2014 г. – съгласно правилата за предложения за състав на ЦИК и избор на ръководство на Централната избирателна комисия.

На 18 март 2014 г. в 18.00 часа изтече срокът, в който парламентарно представените партии и коалиции, както и партиите и коалициите, които имат избрани с техните кандидатски листи членове на Европейския парламент, но не са парламентарно представени, трябваше да направят предложения до президента за назначаване на останалите членове на Централната избирателна комисия.