По програма "Устойчив преход към гъвкави и зелени предприятия – STAGE" се набират консултанти по корпоративно устойчиво развитие, които да помогнат на фирмите да станат по-конкурентоспособни и отговорни към околната среда. За това съобщи Българо-румънската търговско-промишлена палата (БРТПП), която е българският партньор в консорциума по програмата. Оттам посочват, че това е възможност за професионално развитие с достъп до подкрепяща бизнеса екосистема в цяла Европа. Консултантите ще имат достъп и до най-съвременните инструменти за оценка на устойчивостта и финансите.
Програма STAGE има за цел да подкрепи фирми да се превърнат в гъвкави лидери на европейската икономика. За да премине успешно през целия процес на екологична трансформация, всяка фирма, регистрирана в платформата, ще бъде свързана автоматично с консултант по устойчиво развитие, посочват от БРТПП. За консултантите също е нужна регистрация в платформата на сайта на STAGE. Всички данни се попълват на английски език, който е официален и за следващата комуникация между партньорите. 
На официалния сайт на STAGE се посочва, че преходът към устойчивост включва няколко области, сред които възобновяема енергия, енергийна ефективност, кръгова икономика и др.