Изплащането на пенсиите за този месец чрез пощенските станции започва от 7 август, понеделник и ще продължи до 21 август, понеделник. Това съобщиха от Националния осигурителен институт (НОИ). Изплащането ще става съобразно изготвен график, който ще бъде обявен във всяка от пощенските станции.
Преводите на сумите за августовските пенсии по сметките на пенсионерите, които получават парите си по банков път, ще бъдат извършени на 7 август.
На 3 август НОИ изплати паричните обезщетения за отглеждане на дете до двегодишна възраст за месец юли в новия размер от 780 лв. На около 54 хил. осигурени лица, получили поне едно плащане за периода от 1 януари до 30 юни 2023 г., бе извършено доплащане.
Датите за всички видове плащания, извършвани от НОИ към осигурените лица и пенсионерите, се актуализират всеки месец и са достъпни през интернет страницата на института, в рубрика „Календар на плащанията“. 
БТА припомня, че Законът за държавния бюджет за 2023 г. влезе в сила от 1 август, след като беше обнародван в "Държавен вестник".