В свое решение Централната избирателна комисия (ЦИК) обяви Мирослава Петрова за народен представител от „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП-ДБ).
В решението се посочва, че е получено Решение на Народното събрание от 28 юли, с което са прекратени пълномощията на народния представител Петър Георгиев Петров от Двадесет и четвърти изборен район – София, издигнат от коалиция ПП-ДБ. С Решение №1932 на Народното събрание от 8 юни т.г. ЦИК е обявила следващия в листата под №8 Росица Василева Пандова-Йовкова за народен представител за времето, през което Андрей Иванов Цеков изпълнява функциите на министър.
ЦИК приема, че на овакантения постоянен мандат на Петър Георгиев Петров следва да бъде обявена следващата в листата Росица Василева Пандова-Йовкова, а на мястото на избрания за министър Андрей Иванов Цеков, за времето, през което изпълнява функциите на министър, следва да бъде обявена Мирослава Петрова Петрова, под №9, в листата на коалиция ПП-ДБ в Двадесет и четвърти изборен район – София.
В днешното решение се посочва, че ЦИК обявява за народен представител в 49-ото Народно събрание от Двадесет и четвърти изборен район – София Росица Василева Пандова-Йовкова от листата на коалиция ПП-ДБ, както и обявява за народен представител в 49-ото Народно събрание от Двадесет и четвърти изборен район – София, Мирослава Петрова Петрова, под №9 от листата на коалиция ПП-ДБ, на мястото на Андрей Иванов Цеков за времето, през което Андрей Иванов Цеков изпълнява функциите на министър.