С различни проекти община Симитли ще изгради фотоволтаични системи на обществени сгради и ще благоустрои девет улици, съобщиха от общинския пресцентър. 
По Процедура „Енергийна ефективност“ на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. в три детски градини в Симитли, Крупник и Долно Осеново, във физкултурния салон в училището в Крупник и в административната сграда на общинска администрация – Симитли ще се доставят и монтират фотоволтаични инсталации за собствено потребление. По проекта се предвижда да бъдат извършени доставка и монтаж на фотоволтаични инсталации за производство на енергия за собствени нужди на общински сгради на територията на община Симитли, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност. 
Стойността на проектното предложение на общината е за над 500 хиляди лева, с плануван срок на изпълнение 24 месеца. Подобрената инфраструктура на обществените сгради би предоставила възможност за развитие на икономиката, чрез предоставяне на по-качествени обществени услуги в селските райони, създаване на по-добра среда за работа, а също да бъдат постигнати приоритетите на Европейския съюз за осигуряване на чиста и зелена енергия, посочват от общината. 
По три нови проекта община Симитли ще извърши благоустрояване на девет улици, съобщават още от общинския пресцентър. Кметът на община Симитли Апостол Апостолов подписа анекси към два инфраструктурни проекта по „Програма за развитие на селските райони“ 2014 – 2020 г. за реконструкция на улици, а до дни предстои подписването на трети, посочват от общината. Улиците са в Симитли и селата Крупник и Брежани. 
Средствата на безвъзмездната помощ на проектите възлиза на 800 хил. лева, като Общинският съвет одобри 80 хил. лева съфинансиране. Проектите са със срок на изпълнение 24 месеца всеки и до няколко дни предстои Община Симитли да съгласува документи с Управляващия орган и да проведе обществена поръчка съгласно разпоредбите на Закона за обществените поръчки.