Областният управител на Разград ще засили сътрудничеството между отговорните институции в областта за превенция на домашното насилие и насилието над жени. Това съобщиха от областната администрация след среща на областния управител Владимир Димитров и представителите на неправителствената организация „Център за съзидателно правосъдие“ д-р Георги Милков и адвокат Димо Борисов.
Темата на срещата беше за домашното насилие и насилието над жени. В работната среща участва и главният секретар на областната администрация Михаил Тодоров. Тя се случва в контекста на силната обществена реакция след случая с пострадалото момиче от Стара Загора. Обсъдени бяха обнародваните днес в Държавен вестник промени в Закона за защита от домашното насилие и инициираните също днес нови законодателни инициативи в подкрепа на жертвите на насилие, посочват от областната управа.
Участниците в разговорите се обединиха около мнението, че е необходимо активизиране на сътрудничеството между отговорните институции в област Разград за превенция и недопускане на подобни случаи на насилие. Взето бе решение на 4 август да се проведе разширено заседание на Областния оперативен екип към Областния съвет за превенция на домашното насилие, на което представените в съвета институции като съд, прокуратура, полиция, социални, образователни и здравни служби, заедно да се планират мерки за ограничаване и решаване на този обществен проблем.
Областният съвет за превенция на домашното насилие в Разград е създаден през 2016 г. Той често е даван за пример като добра практика. В него Областната администрация си партнира с "Център за съзидателно правосъдие" с всички институции, които имат отношение към проблема с домашното насилие.