Досегашният заместник-кмет на Община Никола Козлево Феим Насъф ще изпълнява длъжността кмет на общината до провеждането на местните избори в края на октомври тази година, реши на свое заседание днес Общинският съвет в населеното място. Това съобщи за БТА Насъф. 
По думите му не е имало други предложения за заемане на поста. Общинските съветници са го избрали за кмет с осем гласа „за“ и три „въздържал се“. 
Както БТА информира, на 27 юли Общинската избирателна комисия (ОИК) в Никола Козлево прекрати предсрочно пълномощията на кмета Ешреф Реджеб.
На предходно свое заседание по казуса ОИК – Никола Козлево не прие предложението за предсрочно прекратяване на пълномощията на Реджеб.
До двете ѝ  заседания се стигна, след като в края на юни Върховният административен съд потвърди решение на Административния съд в Шумен и констатации на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество, че Реджеб е в конфликт на интереси.