Продължва приемът на заявления за кандидатстване за общинска стипендия, като крайният срок е 8 август, се съобщава в официалната страница на Община Самоков във фейсбук.
Съгласно решения на Общински съвет, Община Самоков присъжда девет стипендии в подкрепа на даровити самоковски ученици от 8 до 12 клас или студенти, с отличен успех и постижения в различни области.
За постижения в природо-математическите науки се присъжда стипендия на името на акад. Любомир Чакалов, за хуманитарни науки – на името на Константин Фотинов, за постижения в областта на изкуствата – на името на Васил Стоин и Наум Хаджимладенов, както и стипендия за спорт. 
От общинската администрация допълват , че не се присъжда общинска стипендия само за отличен успех. Стипендиите са в размер на 1000 лева и се изплащат в рамките на учебната 2023/2024 година. Комплектът документи включва заявление от ученика или студента, копие от електронния днвеник/академична справка с годишния успех за учебната 2022/2023 година, документи удостоверяващи постиженията, препоръка от училището/университета или спортния клуб. 
От 2016 година са обявени още две общински стипендии по 500 лева за малки спортисти – ученици от 2 до 7 клас, с постижения в зимните спортове. Редът за кандидатстване е същият, като заявлението до кмета на Община Самоков Владимир Георгиев може да бъде подадено и от родител. 
Удостоверенията на удостоените стипендианти на Община Самоков ще им бъдат връчени на Празника на Самоков, 21 август. 
За повече информация – стая 404 в сградата Общината или на телефон 0722/60099.
От общинската администрация допълниха пред БТА, че тези стипендии се връчват ежегодно и че това е традиция на Общината.