На официална церемония общинското ръководство на Кърджали отчете изпълнението на проект за ремонт и рехабилитация на улици и тротоари в стара градска част. 
Обектите, включени в проекта, са площад „Хаджи Димитър”, улиците „Иван Вазов”, „Добруджа” и „Климент Охридски” в старата градска част, а дължината на обновените участъци  е около 1,5 километра. По проекта е изградено и енергоспестяващо LED осветление, обяви пред присъстващите заместник-кметът инж. Катя Митовска. Тя отчете, че в централната градска част е работено по пет улици, а в кв. „Възрожденци“ - по две улици.
Всички обекти, включени в проекта, сред които и наскоро откритият мост „Пеперудата” в парк „Арпезос Север”, са въведени в експлоатация, посочи  инж. Катя Митовска, която е и ръководител на проекта. По думите ѝ общата стойност на проекта е 6 280 054 лева. Той е един от трите проекта, включени в инвестиционната програма на община Кърджали за предходния програмен период на ЕС.
Ние реализирахме програмата в няколко направления. На първо място, това е образователната инфраструктура в общо пет училища и една детска градина, каза пред присъстващите кметът на Кърджали доц. д-р Хасан Азис. Като второ направление в инвестиционната програма той посочи изграждането на 69 нови социални жилища, а на трето - градската среда, като са ремонтирани улици и тротоари с обща дължина 5309 метра, подменяно е и улично осветление. 
Днес, с откриването на този подобект, всъщност ние слагаме финала на инвестиционната ни програма за периода 2024 – 2020 година, каза доц. д-р Хасан Азис. Той обясни, че по проект в рамките на шест месеца трябва да бъде обновено пространството над кръговото кръстовище в района на пазара. То ще бъде обособено като „зелен остров“ с енергоспестяващо осветление и поливна система, използваща дъждовна вода. 
Церемонията  откри началникът на отдел „Стратегическо планиране и управление на проекти” Надежда Цветкова. Сред присъстващите бяха председателят на Общинския съвет Юсеин Ахмед, секретарят на община Кърджали Себахатин Риза, общински съветници, представители на институции, неправителствени организации.