Проблемът с нормалното водоснабдяване е на национално ниво и е свързан с факта, че в продължение на над 30-40 години инвестициите във водоснабдяване и канализация и пречистване в България са крайно недостатъчни, каза пред журналисти в Търговище министърът на регионалното развитие и благоустройството Андрей Цеков. Той е на работно посещение в областта. Поводът за визитата му е нерешеният през последните 35 г. проблем на Омуртаг с целогодишния режим на водата. 
Министър Цеков отбеляза, че за разрешаването на този проблем се разчита основно на средствата, предоставяни по оперативните програми за околна среда, които по думите му покриват може би не повече от 15-20 процента от нуждите за инвестиции в сектора. „В резултат на това водопроводната и канализационна мрежа е амортизирана навсякъде. Загубите са много повече от нормално допустимите, като надвишават средно за страната 60 процента“, посочи още министърът. Той добави, че това са проблеми, които са отлагани в годините и съответно секторът не е реформиран от гледна точка на това да успява да се самоиздържа чрез едно нормално ценообразуване. „Разбира се, тук трябва да вземем предвид баланса между една социално справедлива цена на водата, инвестициите в публичния сектор, така че имаме натрупване на множество проблеми, които водят до хроничен инвестиционен дефицит и хронични проблеми в осигуряването на нормално водоснабдяване“, добави министър Цеков. 
Той подчерта, че България е относително богата на водни ресурси в сравнение с много държави в Европа, но водоснабдителната и канализационна инфраструктура не е управлявана правилно в продължение на години, допълни министърът на регионалното развитие и благоустройството.
Поводът за визитата на Андрей Цеков в Търговище е нерешеният през последните 35 г. проблем на Омуртаг с целогодишния режим на водата. Проблемът ще бъде обсъден на среща с участието на министър Цеков, експерти от МРРБ, „Български ВиК холдинг“ ЕАД, областния управител на Област Търговище Гергана Цонева, кмета на Омуртаг Ешреф Ешрефов, представители на водоснабдителното дружество ВиК ООД - Търговище и на гражданските сдружения „Вода за Омуртаг“ и „Искам вода за Омуртаг“. Среща е в сградата на ВиК ООД - Търговище.