Почти всички сигнали на граждани за укриване на обороти по Южното Черноморие са основателни, коментира говорителят на Националната агенция за приходите в Бургас Христо Узунов пред БТА. Той уточни, че за връзка с приходното ведомство най-често се използват телефоните и електронните пощи, посочени в официалния сайт на ведомството, но през последните няколко години предпочитан вариант са и приложенията за мобилни телефони, които са достъпни за всички платформи.
От началото на лятната кампания на НАП-Бургас през тази година са проверени над 800 обекта по Южното Черноморие, като е отчетена добра фискална дисциплина сред търговците. До момента няма запечатани обекти. При 70 проверки обаче са установени обстоятелства, които дават основания за прилагане на тази принудителна административна мярка. Узунов посочи, че при своевременно заплащане на наложената санкция за неиздаване на фискален бон до запечатване на съответния обект няма да се достига. 
"Резултатите от първите две седмици на кампанията по Южното Черноморие недвусмислено показват, че една от основните ни цели се постига, а именно – въздействие и промяна върху поведението на задължените лица в посока повишаване на доброволното спазване на данъчните и осигурителните закони. Можем да кажем, че с тези проверки постигаме и равнопоставена бизнес среда – не е добре този, който не спазва правилата, да печели повече с дъмпингови цени и укриване на обороти", каза Узунов. 
Като част от контролните действия, от НАП са поставили под активно наблюдение стотици обекти по Южното Черноморие. Служителите от звеното за фискален контрол продължават и с извършването както на явни наблюдения, така и на контролни покупки по способа на "тайния клиент". Чрез дистанционната свързаност на касовите апарати със сървърите на Агенцията се откриват рискови търговци, чиито продажби значително се различават от обичайните. А спрямо лицата с работещ бизнес, които не погасяват натрупаните си просрочени задължения, се прилага мярката "налагане на запор върху парични средства". Публичните изпълнители на ТД на НАП Бургас вече са използвали този метод 13 пъти, като иззетите директно от касите на длъжниците средства са близо 10 000 лева.
Пред БТА Христо Узунов посочи, че приходната агенция акцентира и върху правата на сезонните работници. Проверките за нарушения на трудовото законодателство, които се извършват съвместно с Инспекцията по труда, показват, че все още има работници, които са подписали 4-часови трудови договори, но реално работят на пълен работен ден. Контролната кампания на Националната агенция за приходите ще продължи и през септември, включително и чрез съвместни проверки с различни държавни институции.