Училище и две детски градини са обновени по проект „Обновяване на образователната инфраструктура в град Гоце Делчев“, финансиран по оперативна програма „Региони в растеж“. Проектът завършва през 2020 г. и с него се обновяват Второ основно училище „Гоце Делчев“, както и детските градини „Калинка“ и „Радост“, а стойността на проекта е около шест милиона лева, каза за БТА кметът на община Гоце Делчев Владимир Москов. 
По думите му и училището, и двете детски градини са били в недобро състояние, а в същото време имат добра посещаемост от ученици и деца. В училището се обучават около 500 учени, а в детските градини са над 200 деца. С възможността за кандидатстване и реализиране на европроекта са обновени изцяло сградите им, като са създадени много по-добри условия. 
Основната цел на проекта е подобряване на привлекателността, средата и условията за живот в общината чрез обновяване и модернизация на общинската образователна инфраструктура. Сред специфичните цели са осъвременяване на базата, осигуряване на равностойно участие на лицата с увреждания, както и на по-добри образователни услуги за децата и учениците от общината и осигуряване на условия за спортуване на открито. 
В общината са реализирани и други европроекти, с които са обновени училища и детски градини, каза още Владимир Москов. По думите му програмите дават възможност, а за да се постигне успех са необходими добри проекти, така че да не се налагат впоследствие допълнителни дейности или дофинансиране. След това се изисква добър екип по управление на проекта и не на последно място, избраните чрез обществени поръчки фирми да работят с добри екипи, които да изпълнят дейностите с качествен резултат, посочи кметът на община Гоце Делчев. 
Ефектът от реализирания проект „Обновяване на образователната инфраструктура в град Гоце Делчев“ общинският кмет определи като „отличен“. С него се създава добра среда за деца и ученици, каза още Владимир Москов. 
Интересна и полезна информация за политиките на сближаване на ЕС може да намерите в специалната страница на БТА "Европа в България: Общо бъдеще".