Нов персонал в следващите шест месеца няма да наемат 75,4 процента от работодателите в Кюстендилска област. От тях 76,7 процента са декларирали, че срещат затруднения при намирането на работна сила. Анкетираните работодатели не предвиждат и освобождаване на персонал за следващите 12 месеца.
Това сочат резултатите от анкетно проучване на потребностите от работна сила в област Кюстендил. Резултатите са били представени по време на заседание на постоянната Комисия по заетост към Областния съвет за развитие, съобщиха от пресцентъра на областната администрация.
Директорът на Бюрото по труда Юлиян Карпузов е посочил, че целевият брой на интервютата в областта е 61, а реално попълнените анкети от работодатели са 71. Най-голям сред участниците е относителният дял на работодателите в сектор "Търговия, транспорт, хотелиерство и ресторантьорство", а най-големият средномесечен брой на персонала за предходните 12 месеца е до 9 наети лица.
Работодателите от областта считат, че най-важните знания и умения, които трябва да притежава персоналът, са сътрудничество (работа в екип) – 91,1 процента, умения за самоконтрол и дисциплина (90,7 на сто), умения за решаване на проблеми ( 86,3 процента), гъвкавост и адаптивност, социални умения, инициативност, креативност, умения за работа под напрежение. Като най-маловажни се определят: медийна грамотност (63,3 процента) и ръководни умения, сочат данните от анкетата.
Като най-важна компетентност, която трябва да притежава персоналът, се определя личностна и социална компетентност, а най-маловажна - многоезикова компетентност.
Общо 38, 7 процента от анкетираните работодатели смятат, че е необходимо обучение преди започване на работа.
Като търсени професии за през следващите 12 месеца анкетираните работодатели определят: шивач, оператор в дървообработването, дизайнер, моден дизайн, офис секретар, помощник в строителството, оперативен счетоводител.
Работодателите, които имат затрудненията при намиране на работна сила, определят като най-голям проблем липсата на достатъчна квалификация (образование) на кандидатите. Друга причина са твърде високите изисквания от кандидатите към работодателя.
Анкетното проучване на потребностите на работодателите от работна сила има за цел да събере и анализира актуална информация относно професиите, компетенциите, знанията и уменията на търсените от работодателите кадри, казаха за БТА от областната администрация.