Община Исперих отправи апел към собствениците на изоставени - излезли от употреба моторни превозни средства, които са със стари номера или не са минали преглед повече от две години и са паркирани на терени общинска или държавна собственост, да предприемат мерки за незабавното им доброволно премахване. В случаите, в които автомобилите не бъдат премахнати доброволно, на собствениците ще бъдат изпратени покани за доброволно премахване, съобщиха от общинската администрация.
След получаване на поканата, собствениците трябва да декларират дали автомобилът ще влезе в движение, дали ще го преместят и съхраняват в частен имот или ще го предадат за скрап. В случай, че никой не се яви за автомобила след изпращане на поканите, на колата ще се поставя стикер-предписание и след 14 дни общината има право да репатрира автомобила. След репатриране автомобилите отиват на наказателен паркинг, където собствениците им имат срок от три месеца да ги приберат срещу заплащане на съответните такси. Ако собственикът на превозното средство не се яви до три месеца след репатрирането, автомобилът се предава за разкомплектоване, т.е. дава се за скрап, посочват от общината.
 Акция по разчистване на излезли от употреба и изоставени на обществени места в града автомобили през месец май предприе и община Разград. Според последното преброяване изоставените коли, които заемат места за паркиране върху общински и държавни терени в Разград, са над 100.