„От птиците на Балканския полуостров до лечебните растения“ е заглавието на новата изложба на Георги Пчеларов. Експозицията може да бъде видяна до 10 септември в Регионален исторически музей - София, съобщават от екипа на РИМ.
„Най-ранните включени в изложбата оригинални илюстрации са от емблематичното издание „Птиците на Балканския полуостров" от 1991 г. където са включени 1992 цветни и 211 черно бели авторски илюстрации на Георги Пчеларов. Георги Пчеларов като председател на ДАФНИ и най-ангажиран с  избора на тематичните рамки на изложбите участва във всички ежегодни изложби, пленери и други дейности на дружеството. В изложбата са включени картини от всички изложби на ДАФНИ през изминалите пет години“, казват от РИМ.
В изложбата са включени и 12 ботанически илюстрации от тазгодишния календар на Медицинския университет в Пловдив, предоставени за експозицията от Музея на медицината към университета, казват още от екипа на музея.
Организаторите на експозицията отбелязват, че през 2023 г. се навършват пет години успешно сътрудничество на музея с ДАФНИ, като „От птиците на Балканския полуостров до лечебните растения" е третата от поредица самостоятелни изложби, посветени на годишнината.
/ВСР