Областният управител на Монтана Ивайло Антонов проведе редица срещи с ръководители на териториални звена с цел набелязване на конкретни действия за решаване на проблеми. Особено внимание бе отделено на състоянието на язовир “Огоста“ край Монтана, съобщиха от Областната управа в града.
На срещата управителят на държавната фирма "Напоителни системи" клон "Мизия" инж. Людмила Тошева и управителят на подразделението в Монтана инж. Игор Репкин са уверили областния управител, че състоянието на язовира е добро и няма нищо обезпокоително за хората в Монтана и селищата по поречието на река Огоста.
В момента обема на втория по големина у нас язовир "Огоста" продължава да намалява. След като при проливните дъждове през юни той застрашително нарастваше и достигна 383 милиона кубически метра вода при максимално възможен обем от около 500 млн. куб. метра, то сега във водохранилището има под 330 млн. куб. метра. Притокът на вода е по-малък от разхода и нивото се понижава.
Представителите на "Напоителни системи" са информирали областния управител, че при дъждовете през юни се е получило изменение на коритата на реките в селата Владимирово и Мърчево и там се налага да се направят корекции, което ще изисква да се осигури финансиране.