Първото системно обучение по въвеждането на новия образователен стандарт за придобиване на квалификация по професията "Програмист на изкуствен интелект" се проведе в Банкя. Това съобщи за БТА доц. д-р Димитър Минчев, преподавател в Бургаския свободен университет. Той беше поканен от Националния център за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти (НЦПКПС) на Министерството на образованието и науката за обучител. 
Директорът на НЦПКПС Димитър Асенов изрази своята и на избраните за обучението учители благодарност към ректора на БСУ проф. д-р Милен Балтов за високото ниво и интерактивност на преподаването по тематиката за изкуствения интелект, уточниха от пресцентъра на Бургаския свободен университет.
Доц. д-р Минчев запозна учители от Варна, Пловдив, Стара Загора и София с основни акценти в сферата на програмирането.
Ръководството на БСУ, изявени преподаватели и студенти вече са извели важни акценти за развитието на преподаването по програмиране. Те се включиха в национални програми, в проекти на ЕС и академии, уточниха от бургаското висше училище. Съвместно с Община Бургас те проведоха обучения по темата за изкуствен интелект в професионалните гимназии в Югоизточен район, включително и в Професионалната гимназия по компютърно програмиране и иновации в Бургас, която тази година изпрати успешно своя първи випуск абитуриенти.
Партньорите по проекта са от Италия, Испания, Турция и Румъния, а темата е „Повишаване на качеството на професионалното обучение чрез примери за технологията на изкуствения интелект в различни области (EU2AI)“.
БТА припомня, че Бургаският свободен университет получи финансиране за проекта по Програма Еразъм+ през 2021 година. Дейностите по него се фокусират върху приложението на игровия метод в обучението по изкуствен интелект. Първите обучения започнаха същата година в условията на пандемия и дистанционно обучение. Целта е да се подобрят общата мотивация на студентите и участието им в онлайн курсовете, както и експериментиране с автоматизирана система за оценяване, което е и в съответствие с координирания план за развиване на изкуствения интелект на ЕК, публикуван през месец април 2021 година, както и с концепцията за дигитална Европа.
Пред БТА доц. Минчев припомни, че от тази година БСУ предлага изцяло нова магистърска програма, свързана с изкуствения интелект. Какъв ще бъде интересът към нея ще стане ясно през септември, когато приемът приключи, уточни той.