На посещение в Техническия университет (ТУ) в София бе проф. д-р Роланд Тецлаф - главен директор за "Технологичен трансфер и международно сътрудничество", на Техническия университет в Дрезден. Това съобщиха от българското висше училище.
Гостът се срещна с ректора на Техническия университет в София проф. д-р инж. Иван Кралов, с проф. д-р инж. Стефан Стефанов - председател на Комисията по интелектуална собственост на ТУ-София, с доц. д-р инж. Васил Гълъбов - декан на Факултетa за германско инженерно обучение и промишлен мениджмънт, и с доц. д-р инж. Агата Манолова - заместник-декан по учебната дейност във Факултета по телекомуникации и директор на дирекцията "Информация и връзки с обществеността". Ректорът проф. Кралов представи Техническия университет в София, неговата история, структура и дейностите в областта на обучението и научните изследвания, като подчерта, че университетът участва в пет Центрове за върхови постижения и Центрове за компетентност, най-голям от които е Националният център по мехатроника и чисти технологии, с оборудване на най-високо световно ниво. Проф. Кралов отбеляза факта, че в ТУ-София функционират три чуждоезикови факултета и че той е част от Европейския технологичен университет EUt+, който обединява девет университета от различни страни и ще се превърне във федерален. С това за студентите се откриват възможности за обучение в различни кампуси и получаване на единна европейска диплома. По отношение на учебната дейност и научните изследвания ректорът добави, че в ТУ-София се акцентира на тясната връзка с бизнеса.
Възможности за задълбочаване на сътрудничеството с ТУ в Дрезден проф. Кралов вижда в създаването на съвместни бакалавърски и магистърски програми, с акцент върху чуждоезиковото обучение, както и в работа по съвместни научноизследователски проекти с европейско финансиране.
Проф. Роланд Тецлаф представи Техническия университетв Дрезден, като изтъкна, че той е един от единадесетте водещи университета в Германия, получаващ допълнително целево финансиране за изследователска дейност от правителството. ТУ-Дрезден е интернационално ориентиран, като по отношение на научните изследвания, така и поради значителния дял на чуждестранни студенти, които се обучават там. Като възможни сфери за разширяване на сътрудничеството, проф. Тецлаф посочи обмена на студенти и преподаватели, съвместни програми за обучение на студенти и докторанти, и научните изследвания.
Предстои изготвянето и подписването на Меморандум за сътрудничество между Техническия университет в София и Техническия университет в Дрезден.
След това гостът разгледа лабораториите в Националния център по мехатроника и чисти технологии, където бе посрещнат от проф. д-р инж. Георги Тодоров - декан на Факултета по индустриални технологии и председател на Общото събрание на ТУ- София, и остана силно впечатлен от модерното оборудване и амбициозните цели на изследователските екипи.