Единайсет институции и осем неправителствени организации започнаха работа по изготвянето на Стратегия за детето и семейството, съобщиха от пресцентъра на Министерството на труда и социалната политика (МТСП) след първото заседание на експертната работна група към Националния съвет за закрила на детето, с което започна работата ѝ по подготовката на проекта.
Стратегията е част от програмата за управление на България в периода 2023 – 2024 г. и цели идентифицирането на най-сериозните рискове пред детското благосъстояние и набелязването на мерки за тяхното преодоляване, с акцент върху оказване на подкрепа за техните семейства. 
В работната група са включени експерти от 11 институции и осем организации от неправителствения сектор, които са членове на съвета. Поканени са представители и на други институции с ангажимент към благосъстоянието на децата. При необходимост към работната група ще бъдат привличани и външни експерти, съобщават от министерството. 
Министърът на труда и социалната политика Иванка Шалапатова посочи, че при изработването на стратегическия документ трябва да се търси обществен консенсус. „Децата са личности, на които сме не само задължени да осигурим качествен живот, но и да гарантираме техните права“, допълни Шалапатова. Сред проблемите, които трябва да бъдат заложени в стратегията, са насилието, нетолерантното отношение, киберзаплахите, психичното здраве, бедността и социалната изолация, както и подкрепата на семействата. 
В началото на юли министър Шалапатова, в отговор на депутатски въпрос, обясни, че Стратегията за детето е можело да бъде приета още през 2019 г., но въпреки обществените консултации, работата по документа е прекратена. През май 2022 г. е създадена нова работна група за актуализация на визията на бъдещата стратегия и за предложение за план и нов проект.