Подкрепяме идеята за допълнителни държавни изпити, за да могат ученици, които са завършили да получат по-високи оценки за кандидатстване в университет, каза днес пред журналисти на семинар в Старосел министърът на образованието и науката проф. Галин Цоков.
Ще подкрепим промяната и дано се случи в парламента, като ще е свързана с допълнителни зрелостни изпити за ученици, които са завършили и смятат, че техните оценки от матурите са прекалено ниски и искат да получат по-високи оценки, за да кандидатстват в университет, обясни министърът. 
Той уточни, че това предложение е внесено в Народното събрание и се обсъжда в Комисията по образованието и науката. Ако стане промяна в законодателството, ще се даде възможност за явяване на такива зрелостни изпити, може би на поправителната сесия на ученици, които са завършили в предходната година и искат да покажат по-висок успех и бал при кандидатстването в университетите. Те ще получат удостоверение за положен зрелостен изпит, но няма да бъде променена оценката в самата им диплома.
Работи се за създаване и на втора изпитна дата за седмокласници със здравословни или други сериозни проблеми, които не са им позволили да се явят на редовното национално външно оценяване, каза още министър Галин Цоков в Старосел. По думите му целта е тази възможност да се даде още от тази учебна година, като датата ще е най-вероятно през септември. Предстои да се детайлизират условията и документите, които учениците ще трябва да предоставят.
"Идеята ни е тези деца, които се явяват на допълнителната дата, да се състезават само за незаетите места от редовния план-прием", уточни проф. Цоков. Той поясни, че те ще могат да влязат в съответно училище само, ако успеят да достигнат бала, с който учениците са приемани по време на редовните класирания.
"При форсмажорни ситуации, както бяха наводненията през тази година, ще се издава заповед за провеждане на изпита след седми клас на друга дата", каза министър Галин Цоков. 
Днес отворихме за обсъждане учебните програми, които са резултат на труда на две групи експерти в продължение на две години. Тези промени в учебните програми не изискват промяна на учебниците, или нови учебници, и някои от тях ще влязат още през следващата или през другите учебни години, но няма да изискват по-цялостна промяна и в учебното съдържание на учебниците, каза образователният министър. 
Това го правим, защото един от принципите на нашето управление е свързан с приемственост - с предишните министри на образованието и с работата на експертите. Заедно с тези промени, които ще се обсъждат през следващия месец, ще търсим и мнението на експерти, на специалисти и на учители за това как да отпадне тази фактологическа сложност в програмите. Работим обаче и с експерти за започване на една по-голяма промяна, свързана с учебното съдържание, насочена към по-голяма интегралност и интердисциплинарност в учебните програми. Това е процес, по който сега работим и с депутатите от парламентарната комисия по образованието и науката, но ако има промени в Закона за предучилищното и училищното образование, този процес може да продължи няколко години, обясни министър Цоков. Според него през годините са правени много опити за промени в училищното и във висшето образование, понякога на обществото му се е струвало, че тези промени не са достатъчно бързи, или достатъчно задълбочени. Като експерт и професор в педагогическите науки, искам да кажа, че невинаги бързите промени в образованието са най-добри и затова в рамките на този месец и половина се опитахме да очертаем няколко важни проблема, за които ще търсим решение през следващите месеци, седмици, а за някои от тях и години напред, каза министърът. 
Успяхме да разделим изпита за външното оценяване след седми и десети клас, и вече тези изпити няма да са в един ден, припомни министър Галин Цоков.