Дигитална карта показва всички ремонти на ВиК мрежата в София в реално време, съобщиха от "Софийска вода". От фирмата създадоха интерактивна карта, която помага на клиентите да проверяват директно защо няма вода и какво е качеството на водата. През системата ще могат да се подават и сигнали за течове. Картата показва и всички текущи и планирани ремонтни дейности, точните граници на засегнатите райони, статус на изпълнение и очакван час за приключване.
Всеки сигнал за теч или друга нередност по мрежата ще се регистрира и ще се предава на екипите, които проверяват и отстраняват проблема. Подателите могат да следят статуса на сигнала си онлайн на всеки етап, посочиха още от "Софийска вода". 
Може да се получи информация и за качеството на питейната вода по квартали с публикувани актуални лабораторни анализи за месеца. Анализите се отнасят за общо 87 точки за мониторинг, разположени във всички части на София. 
През април Столичната община обяви, че ще бъде изградена над 100 км ВиК мрежа в седем столични района. 
През 2022 г. "Софийска вода" започна мащабна инвестиционна програма на стойност над 51 млн. лв. за подобряване на ВиК-инфраструктурата на столицата и надграждане на услугите за потребителите.