Няколко са възможностите пострадалите при бедствия граждани да получаване на подкрепа от Министерството на труда и социалната политика (МТСП), става известно от публикация на официалната страница на ведомството във фейсбук. 
Чрез Агенцията за социално подпомагане се предоставя еднократна помощ до 1512 лв. Тя се отпуска, ако са изпълнени две условия – да има възникнал инцидент и семейството да е в невъзможност да покрие непредвидените разходи със собствени средства. Кандидатстването става във всяка дирекция „Социално подпомагане“.
По Програма за храни и основно материално подпомагане (2021 – 2027) също е възможно да се подпомогнат пострадалите. Общините, изпълняващи проекти за осигуряване на топъл обяд, могат да поискат включване в тях на хора в затруднена ситуация, които в резултат на бедствието са лишени от възможността да приготвят храната си у дома, до възстановяване на условията за това, уточняват от МТСП.
Друга възможност е чрез фонд „Социална закрила“. Може да бъде отпусната социална помощ до 2500 лв. за закупуване на оборудване/обзавеждане на пострадалото при възникналата кризисна ситуация жилище/обект в жилищна сграда, посочват от министерството. Допустимите целеви групи са хора и семейства, които отговарят на няколко условия, едното от които е пострадалото от кризисната ситуация жилище/обект в да е законно построено и да се обитава от пострадалите лица на законно правно основание. За помощта може да се кандидатства в общинските администрации.
При бедствия подкрепа се оказва и от Агенцията по заетостта. Дава се възможност за назначаване на безработни за подпомагане на дейности при кризисни ситуации по програма за обучение и заетост на продължително безработни.
Пълните условия на всяка от опциите за подкрепа вижте тук
На пресконференция на 18 юли министърът на труда и социалната политика Иванка Шалапатова заяви, че до момента на 231 пострадали домакинства е изплатена еднократна помощ на обща стойност 264 346 лв.. По думите ѝ Агенцията по заетостта е осигурила възможност близо 210 безработни да бъдат включени към аварийните екипи на пострадалите общини за почистване на засегнатите имоти и инфраструктура.
През юни продължителни проливни дъждове засегнаха няколко населени места в Северозападна България. Сред пострадалите бяха Берковица, Видин, Димово и др. Щетите от наводненията в област Монтана през юни са за над 40 милиона лева, съобщи в началото на месеца областният управител Валери Димитров.