Депутатите удължиха работното си време до приемане на второ четене на законопроекта за държавния бюджет за 2023 г. 
По предложение на председателя на бюджетната комисия Йордан Цонев депутатите започнаха първо с обсъждане на преходните и заключителни разпоредби, където са промените в данъчните закони. След това те ще се върнат към рамката с приходите и разходите.
Вчера парламентът прие на второ гласуване бюджетите на Националната здравноосигурителна каса и на държавното обществено осигуряване за тази година.