Парламентът реши енергийните предприятия да продължат да правят целеви вноски във фонд „Сигурност на електроенергийната система“ до края на тази година. Производителите на електрическа енергия със съоръжения за производство на ток с инсталирана мощност над 1 MW, чиито пазарни приходи са получени от продажбата на електроенергия, произведена от вятърна енергия, слънчева енергия, геотермална енергия, горива от биомаса,(с изключение на биометан), ядрена енергия и др., внасят във Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ целеви вноски. Вноската представлява положителната разлика между пазарните приходи без ДДС и определения таван на приходите, изчислен при прилагане на стойностите за съответния тип производител, с период на доставка от 1 юли 2023 г. до 31 декември 2023 г., с изключение на сделките с балансираща енергия, необходима за нуждите за балансиране на електроенергийната система от ЕСО ЕАД. Размерът се изчислява за всяка сделка. Това реши парламентът, който гласува на второ четене текстове от преходните и заключителни разпоредби на законопроекта за държавен бюджет за тази година. Депутатите приеха първо да разгледат параграфите по данъчните закони и след това да преминат към рамката на бюджета.
 Дебатът по параграфа предизвика близо два часа дебати в пленарната зала. В крайна сметка получи 126 гласа в подкрепа - ГЕРБ-СДС, "Продължаваме промяната-Демократична България" (ПП-ДБ) и ДПС, 42-ма бяха против – „Възраждане“, „БСП за България“ и „Има такъв народ“,  въздържаха се 22-ма  народни представители, сред които трима от ГЕРБ-СДС, останалите са от БСП.
Отхвърлени бяха двете идентични предложения на Делян Добрев от ГЕРБ-СДС и на „Възраждане“, подкрепени и от бюджетната комисия, параграфът да отпадне.
(следва)