Равнището на безработица в Добричка област през юни 2023 г. е 3,7 на сто. Броят на регистрираните безработни в бюрата по труда от областта е 2256, което е с 253-ма души по-малко спрямо май 2023 г. (2509). В сравнение с май 2023 г. (4,2 на сто) се отчита намаление от 0,5 процентни пункта в равнището на безработица, се посочва в информация до медиите, изпратена от Дирекция "Бюро по труда" (ДБТ) Добрич.
В град Добрич броят на регистрираните безработни през месеца е 650, със 79 лица по-малко спрямо предходния месец (729). Равнището на безработица в града е приблизително 2 процента, като отчита намаление от 0,2 процентни пункта спрямо месец май на 2023 г. (2,2 на сто).
На работа през юни 2023 г. в област Добрич са постъпили 625 безработни лица. Почти 85,44 на сто (534) от тях се устроени на работа на първичния трудов пазар. През месеца в трудова заетост са устроени 60 младежи на възраст до 29 години, както и 22 продължително безработни лица (с регистрация в бюрата по труда над 1 година), става ясно още от информацията.
От институцията посочват още, че през юни 2023 г. в бюрата по труда от областта са заявени 455 работни места. На първичния пазар на труда са обявени 452 работни места. Най-много от обявените през месеца свободни работни места са от сферата на хотелиерството и ресторантьорство (213) и преработващата промишленост (42). Следват административни и стопански дейности (29), търговия (28), хуманно здравеопазване и социална работа (23), образование (20) и селско, горско и рибно стопанство (18). По мерки за заетост и схеми на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" са заявени 3 работни места.
Свободните работни места обявени в ДБТ Добрич и филиал Балчик към днешна дата са 222, установи проверка на БТА. От специалностите, изискващи висше образование, най-търсени са лекарите. От другите професии се търсят камериери, касиери, оператори в колцентрове, както и техник-механик, самолетна техника. Търсят се още машинни оператори в обувно и шевно производство, сервитьори, бармани, готвачи, работници в производство, водачи на селскостопански и пътностроителни машини. При нискоквалифицираните длъжности се търсят работници в озеленяването, сметосъбирачи и общи работници.