Парламентарната комисия по бюджет и финанси в 49-ото Народно събрание подкрепи предложението на група народни представители за финансиране на три иновативни програми в сферата на образованието на обща стойност 580 млн. лева, съобщават от Националното представителство на студентските съвети (НПСС).
Сред трите иновативни програми е и такава за саниране, ремонтиране и обзавеждане на студентските общежития, за което са заложени 100 млн. лева.
Предстои предложението да получи подкрепа в пленарната зала до края на седмицата. Веднага след това Министерството на образованието и науката (МОН) ще разработи програмите и ще бъдат обявени процедурите от държавните висши училища, уточняват от НПСС.
Средствата в размер на 100 млн. лева ще направят възможни цялостните ремонти и обновяването на между 15 и 20 студентски общежития.
От НПСС припомнят, че през лятото на 2020 г. Министерският съвет заложи в бюджета на държавата близо 100 млн. лева за ремонт на студентските общежития, с което беше дадено началото на реновирането на най-нуждаещите се общежития. Тогава Националното представителство на студентските съвети предложи на МОН списък със студентските общежития за ремонт, в които той е най-належащ. Организацията участва и в мониторинга на строителните и ремонтните дейности по места.
"НПСС многократно настоява пред държавата да бъдат отпуснати още средства за ремонт на студентските общежития, за да може студентската общност да живее при нормални условия. В началото на 2023 г. организацията изпрати позиция до заинтересованите институции, че има крайна необходимост да се обърне внимание на социално-битовите условия, в които живеят студентите. Националното представителство на студентските съвети ще предложи на МОН списък на студентските общежития, които се нуждаят от ремонт по примера от 2020 г. и ще организира мониторинг на ремонтните дейности", информират от НПСС.
От Националното представителство на студентските съвети поискаха през миналата седмица и повишаване на долния праг на студентските стипендии от 85 на 120 лева и допълнителни 6 млн. лева в бюджета за 2023 г. за повишаване на студентските стипендии, което предстои да бъде взето като решение от Министерския съвет, отбелязват от организацията.