Парламентът прие на второ четене законопроекта за бюджета на държавното обществено осигуряване (ДОО) за 2023 г.
Депутатите гласуваха балансиран бюджет на ДОО, като са предвидени приходи и трансфери в размер на 21 801 400 000 лева и също толкова разходи. Разходите за пенсии за 2023 г. са 19 168 164 500 лева. Планираните приходи от осигурителни вноски са 11 080 450 000 лева, предвиден е и допълнителен трансфер от държавния бюджет за покриване недостига от средства в бюджета на ДОО в размер на 10 225 400 000 лева. 
Обезщетението за отглеждане на дете до 2-годишна възраст и за отглеждане на дете до 8-годишна възраст от бащата (осиновителя) се увеличава от 710 лв. на 780 лв., считано от 1 януари 2023 г. Отхвърлено беше предложението на "БСП за България" обезщетението за отглеждане на дете до 2-годишна възраст да бъде повишено на 850 лева.
От 1 август т. г. минималният осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, за регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители се увеличава от 710 на 780 лева. От ДПС искаха да не се вдига минималният осигурителен доход за земеделските производители и той да остане 710 лева, но това предложение не беше прието. 
Максималният месечен размер на осигурителния доход остава 3400 лева.
От 1 юли т. г. се осъвременяват с 12% пенсиите за трудова дейност, отпуснати до края на миналата година. От 1 юли минималният размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст става 523,04 лева, решиха депутатите. 
Отхвърлено беше предложението на БСП за увеличаване на дневното минимално обезщетение за безработица от 18 лева на 23 лева, както и искането на социалистите с 15 млн. лева да се увеличат разходите за персонал в бюджета на Националния осигурителен институт (НОИ).
(следва)