Районният съд в Лом потвърди глоба от 60 хил. лева, наложена от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) на дружеството „Електроразпределителни мрежи Запад“ за доставка на некачествен ток, съобщиха от Съдебната палата в Монтана.
След жалби на абонати от община Лом за доставка на електроенергия с лошо качество през 2022 година КЕВР е разпоредила проверка на различни обекти в общината. В един от обектите в село Трайково е било установено, че доставяната електрическа енергия за периода от 17 октомври до 25 октомври 2022 година не отговаря на определените по БДС показатели за качество на енергията. Въз основа на данните от проверката КЕВР е издала наказателно постановление на доставчика на енергията.
Дружеството е обжалвало това постановление в съда, а магистратите са решили, че е издадено правилно, тъй като дружеството не е изпълнило задълженията си - да доставя на клиента електрическа енергия, съответстваща на установените показатели за качество и с това са засегнати обществени отношения от изключителна важност. В мотивите към решението е записано “Потребителят от село Трайково трябва да получава електроенергия с това качество, каквото и потребителите в центъра на София, но в случая това не е изпълнено“. Според съда нарушението е още по-сериозно и заради факта, че дейността „разпределение на електрическа енергия” се явява монополна за дадена територия и при съмнения за качеството на доставяната енергия от отделен клиент, той не може да избере друго дружество, което да спазва неговите права на потребител.
От Съдебната палата в Монтана заявиха за БТА, че налагането на подобна санкция на електроразпределително дружество не е първото в региона. Подобни решения имаше през последните три-четири години, когато отново бяха констатирани доставки на некачествен ток.