Общинските съветници в Бургас одобриха предложението за увеличение на заплатите на кметовете и кметските наместници в общината. До момента кметовете на четирите населени места Извор, Българово, Равнец и Маринка получаваха 1165 лева. По 1090 лева беше възнаграждението на колегите им в Изворище, Драганово и Твърдица. Според закона, кметските наместници по места получават до 80 на сто от заплатата на кметовете на кметства или около 900 лева. 
С решението на местните управници в Бургас от 1 юли тази година, възнагражденията се актуализират до 1500 за кметовете на населени места и до 1200 лева за наместниците. Докладната на кмета на Община Бургас Димитър Николов предизвика дебати, но в крайна сметка бе приета без промени. Две групи в местния парламент (БСП и СЕК) предложиха по-висока ставка, но искането им не бе прието. 
Актуализацията е наложителна предвид инфлацията. Може би голяма част от хората не виждат работещите в администрацията. Нека не смачкваме достойнството им. Сегашните заплати са твърде ниски и не са адекватни на икономическата ситуация в страната, каза кметът Николов по време на редовното заседание на Общинския съвет.
Той мотивиране искането си и с това, че кметовете на малките населени места не получиха по-високи заплати след заседанието в края на октомври миналата година, когато бяха актуализирани възнагражденията на кмета на общината, на омбудсмана и общинските съветници.