Започна приемът на документи за кандидатстване в Университета за национално и световно стопанство (УНСС) за образователно-квалификационната степен "магистър", който ще продължи до 1 септември, включително - на място, и до 3 септември, включително - онлайн. Това съобщи пресцентърът на висшето училище.
Приемът за 90-те специалности в образователно-квалификационна степен "магистър" се извършва чрез конкурс по документи и/или с полагането на конкурсен изпит - електронен кандидатмагистърски тест. Ако кандидатите искат да се явят на тест и/или на изпит по английски език, могат да го направят на 5 септември 2023 г.
Резултатите от проведените изпити ще бъдат обявени на 8 септември, а класирането - на 12 септември. Записването на новоприети студенти е в периода 13-21 септември, включително, само в делнични дни.
Някои от специалностите, които се изучават в УНСС, са съвместни с Тракийския университет в Стара Загора, със Стопанската академия "Димитър А. Ценов" в Свищов, с Националната спортна академия "Васил Левски" и с Великотърновския университет "Св.св. Кирил и Методий".
От учебната 2023/2024 година УНСС предлага 11 нови магистърски специалности в различни направления. В редовна форма на обучение това са: "Дигитален публичен мениджмънт", "Мениджмънт на образованието", "Зелена икономика и бизнес модели", "Интелектуална собственост и технологични стартъпи", "Форекс и дигитални финансови пазари", "Климат и международен бизнес с преподаване на английски език", "Мултимедийна журналистика", "Връзки с обществеността", "Спортна журналистикa", "Социология и психология на управлението" (съвместна програма с Великотърновския университет  "Св.св. Кирил и Методий"), в дистанционна форма - "Международни финанси и бизнес".
УНСС предлага и двойни програми с университети от Италия, Великобритания, САЩ и Китай.