Събрана е реколта от близо 85 процента ожънати площи с пшеница на територията на област Добрич. Това съобщават от Областна дирекция "Земеделие" по повод запитване на БТА. Към момента са ожънати 963 650 дка с пшеница от засети 1 139 970 дка. Събирането на реколтата продължава. Средният добив е 566,2 кг/дка. Най-високи стойности до момента са отчетени в общините Добрич и Добричка - малко над 655 кг/дка. 
Средният добив от цветна маса при лавандулата е 539,8 кг/дка, ожънати са 32 440 дка от общо засети 42 770 дка. Най-много засадени лавандулови площи има в община Генерал Тошево. През последната земеделска година там за засети над 15 800 дка с лавандула. Отчетените данни от ОДЗ показват, че по-добри добиви има в общините Добрич и Добричка, където стопаните са прибрали над 650 кг/дка. Лавандуловите площи през тази стопанска година са с 23 000 дка по-малко. Поради икономически и други причини 113 дка лавандулови площи няма да бъдат рекултирани, съобщават още от ОДЗ. Те се намират в землището на община Тервел. 
Кампанията при прибирането на ечемик приключи. Средните добиви за областта са 623,8 кг/дка от засетите 68 310 дка. Най-много площи с тази култура има в общините Добричка и Каварна. Добиви от над 680 кг/дка са отчетени в общините Добрич и Крушари.
Все по-малко са и засетите площи с рапица. Средният добив е 267,2 кг/дка, при рекултирани 44 430 дка. Площите с рапица са 45 210 дка, а за миналата стопанска година те са били 62 340 дка. 
Площите с царевица и слънчоглед са повече през тази стопанска година. С маслодаен слънчоглед са засети 932 730 дка. Това са около 78 880 дка повече от предходната година - 853 850 дка. Царевица за зърно е засята на 949 340 дка, което е с 37 000 дка повече от миналата година - 912 340 дка, се посочва още в писмото.